Koliko poznajemo generaciju Z? Liberalni i opsednuti društvenim mrežama

Generacija Z je naziv za sve koji su rođeni posle 1995. godine.