Šta Srbija može da nauči od Švajcarske o dualnom obrazovanju?

Postoji nekoliko važnih smernica iz primera Švajcarske.