10 argumenata i 1 ne-argument u prilog korišćenju nuklearne energije

„Nuklearna energija je, baš kao i energija vatre, Božija energija – i samo je na nama da se slobodnom voljom opredelimo da je koristimo na moralan, a ne nemoralan način“, govorio je Vladeta Jerotić