Da li je moguće uvesti univerzalni dohodak (UBI) u Srbiji?

Univerzalni dohodak (Universal Basic Income; UBI) je jedna od novih zanimljivih tema o kojoj se govori u svetu.