Zašto je dekriminalizacija marihuane bila dobra za Portugal?

Iako je teško posmatrati efekte dekriminalizacije izdvojeno od drugih faktora, ova politika je bila daleko od promašaja.