Autorka

Vreme čitanja: 3 minuta

Foto:iStock

Portugal je zemlja koja se gotovo uvek pominje kada se diskutuje o legalizaciji marihuane, i to sa dobrim razlogom. Portugal je 2001. godine postao prva zemlja koja je dekriminalizovala sve narkotike, uključujući i marihuanu. Ova politika predstavljala je potpuno drugačiji pristup borbi protiv narkomanije, a rezultati u Portugalu pokazuju da dekriminalizacija nije imala katastrofalne efekte kao što su protivnici ove politike prvobitno najavljivali.

Ipak, važno je rezultate iz Portugala tumačiti pažljivo, a takođe je bitno uzeti u obzir sve razlike između legalizacije i dekriminalizacije marihuane.

Zašto je Portugal dekriminalizovao posedovanje marihuane?

Nakon revolucije i kraja diktature u Portugalu 1974. godine, narkotici su počeli da budu sve češća pojava. Sa prestankom diktature, Portugal je počeo sve više da trguje, a zbog povoljne geografske pozicije ova zemlja predstavljala je savršeno mesto za krijumčarenje narkotika. Sve ovo je dovelo do velikog broja ljudi koji redovno  koriste narkotike, što je zahtevalo reakciju vlasti.

Prvi pristup koji su portugalske vlasti primenile je upravo pristup strogog kažnjavanja upotrebe i posedovanja narkotika, ali to nije dalo priželjkivane rezultate. Problem narkomanije je postao toliko veliki da je prema pisanju časopisa Njujorker čak 1% građana ove zemlje redovno koristio heroin, a veliki broj ljudi je umirao od HIV-a.

Zbog velikog broja zavisnika Portugal je 2001. godine dekriminalizovao marihuanu, kokain, ekstazi, heroin i metamfetamin, ali ovo nije značilo da su oni postali potpuno legalni. Dekriminalizacija je podrazumevala da, ukoliko posedujete količinu nekog narkotika koja 10 dana može služiti za ličnu upotrebu, nećete završiti u zatvoru. Dileri koji poseduju veliku količinu narkotika i dalje su krivično odgovorni, i preti im zatvorska kazna.

Dekriminalizacija takođe ne znači da će vas policija samo pustiti ukoliko posedujete narkotike za ličnu upotrebu. Umesto sudnice, ljudi su pozvani da se pojave pred panelom od 3 osobe, koje su najčešće doktori, sudije, socijalni radnici ili psiholozi. Ova komisija najčešće predlaže rehabilitaciju, ali ukoliko korisnik narkotika to odbije, akcenat je na „sigurnoj upotrebi“, tj. na sprečavanju širenja infekcija kroz  program deljenja igli za ubrizgavanje heroina.

Umesto izdvajanja velike količine novca za policiju koja bi hapsila korisnike narkotika i za zatvorske ustanove, državni fondovi su preusmereni na Ministarstvo zdravlja, koje je zbog toga uspelo da proširi svoje kapacitete u borbi protiv narkomanije.

Da li je dekriminalizacija u Portugalu bila uspešna?

Iako je teško posmatrati efekte dekriminalizacije izdvojeno od drugih faktora, ova politika je dala odlične rezultate. Od 2001. godine, prema podacima organizacije Transform, upotreba svih narkotika je opala među mladima starosti od 15 do 24 godine. Drastično je smanjen i broj ljudi koji boluju od HIV-a, kao i broj onih koji su umrli usled predoziranja. Broj smrtih slučajeva zbog predoziranja je opao za 80%, a broj zavisnika koji su zaraženi HIV-om je pao na 7%, dok je 2000. godine taj broj bio 52%. Takođe, povećan je i broj ljudi koji se dobrovoljno prijavljuju u različite klinike i zdravstvene programe kako bi prestali sa upotrebom narkotika.

Ovo je delimično posledica većih ulaganja u zdravstvene ustanove koje se bave problemom narkomanije, a neki stručnjaci povezuju i povećanje životnog standarda najsiromašnijih sa smanjenjem broja zavisnika.

Dekriminalizacija nije zaustavila narkomaniju u Portugalu, ali je omogućila zavisnicima da budu bezbedniji i da smanje zdravstvene rizike. Takođe, nakon dekriminalizacije mnogo je lakše doći do rehabilitacionih klinika, dok policija može da se potpuno posveti borbi protiv narko kartela.

Dekriminalizacija je poboljšala i odnos koji portugalsko društvo ima prema korisnicima narkotika. Otklanjanje stigme koja prati korisnike narkotika doprinosi i njihovoj spremnosti da se obrate za pomoć. Portugalci ih masovno više ne zovu „narkomanima“, već „korisnicima / onima koji konzumiraju drogu“ što je značaj pomak u načinu na koji društvo tretira svoje članove.

Koliko je daleka potpuna legalizacija marihuane u Portugalu?

Trenutno je u Portugalu moguće posedovati 25 grama marihuane ili 5 grama hašiša za ličnu upotrebu, ali ne postoje prodavnice ili kafići gde je moguće legalno kupiti marihuanu, kao što je slučaj u Holandiji.

Marihuana je u medicinske svrhe legalizovana 2018. godine, ali to nije učinjeno i za rekreativnu upotrebu. Ovo može delovati jako sporo, ukoliko u obzir uzmemo koliko je bila revolucionarna dekriminalizacija. Jedna od bojazni zakonodavaca u vezi sa legalizacijom marihuane jeste da bi to pretvorilo Portugal u još privlačniju destinaciju za turiste, što bi potencijalno dovelo do prevelikog broja turista u ovoj zemlji, što je problem sa kojim se trenutno bori Amsterdam.

Iako se očigledno usporilo sa reformama nakon inicijalne dekriminalizacije narkotika u Portugalu, ova zemlja pruža drugačiji primer borbe protiv ogromnog izazova sa kojim se suočavamo danas. Samo u Sjedinjenim Američkim Državama svakoga dana umre u proseku 130 ljudi usled predoziranja, a dekriminalizacija pojedinih narkotika možda predstavlja put ka drugačijem rešavanju problema narkomanije koji nam je potreban.