Koliko će nam poskupeti cigarete na putu ka EU?
Vreme čitanja: 3 minuta

Foto: iStock 

Iako poreska politika nije deo ingerencija EU, već potpada pod ingerencije samih zemalja članica, postoje neka opšta pravila koje države u EU moraju da poštuju, i to pre svega u oblasti indirektnog oporezivanja. To se pre svega odnosi na PDV i akcize: članice moraju da imaju najviše dve stope PDV-a i da ovaj porez naplaćuju na sve proizvode (ovo pravilo ne važi za pojedine zemlje koje su ranije imale drugačiji sistem), dok opšta stopa ne može biti niža od 5%, niti viša od 25% (mada je i ovo pravilo prekršila Mađarska kada se našla u fiskalnoj krizi, povećavši svoju stopu na 27% kolika je još uvek).

U oblasti akciza, standardizovana je lista proizvoda na koje se naplaćuje akciza, i postavljeni su neki standardi oko njihove visine, pre svega uvođenjem minimalnih akciza.

 

Preko 70% cene cigareta u Srbiji odlazi na poreze

Akcize na cigarete kod nas su dvojake: naplaćuju se dve vrste akciza, prva po paklici u iznosi od 72,22 dinara (od jula pa do kraja godine), i druga kao 33% vrednosti utvrđene maloprodajne cene paklice. Ne zaboravimo ni PDV, koji se plaća i na akcizu.

U slučaju neke paklice sa maloprodajnom cenom od 360 dinara, ukupno poresko opterećenje iznosi preko 70%, ili 252,2 dinara. Od toga je 120 dinara akciza kao deo cene, 72,2 dinara akciza po paklici, a preostalih 60 dinara iznosi PDV.

 

Kakva su pravila u EU?

U slučaju akciza na cigarete, EU je donela nekoliko pravila Direktivom 2011/64, koja pre svega zahteva postojanje minimalne akcize, koja mora da se sastoji od:

  1. specifične akcize, koja se plaća na 1.000 cigareta (tj. 50 paklica od po 20 cigareta) i koja mora da iznosi između 7,5% i 76,5% ukupnog poreskog opterećenja.
  2. ad valorem* akcize, kao procenta maloprodajne cene (Ad valorem porez je porez koji se određuje prema stvarnoj ili procenjenoj vrednosti predmeta oporezivanja.)

Pored toga, ukupna akcizna stopa mora biti barem 90 evra na  1.000 cigareta, i najmanje 60% prosečne maloprodajne cene.

 

Gde smo sada, a gde moramo biti pri ulasku u EU

Srbija trenutno ispunjava skoro sve EU uslove u vezi sa akcizama na cigarete: postoji specifična i ad valorem akciza, i visina specifične akcize viša je od minimalne. Međutim, ukupno akcizno opterećenje je niže od minimalno propisanog.

Trenutno akcizno opterećenje trenutno je uglavnom niže od propisanih 60% maloprodajne cene, pošto to zavisi od konačne maloprodajne cene. Za najjeftinije cigarete ovaj nivo opterećenja akcizama je dostignut – iznosi 63% za one sa cenom od 240 dinara, ali za cigarete srednjeg cenovnog ranga ili one najskuplje daleko je manja: iznosi 53,4% za one od 360 dinara i tek 48% za one od 480 dinara.

Akcizno opterećenje takođe je uglavom niže i od propisanog minimuma od 90 evra na 1.000 cigareta. Ovo opet zavisi od maloprodajne cene – u slučaju cigareta od 480 dinara po paklici, ovaj prag je prekoračen jer ukupno akcizno opterećenje iznosi 98 evra. Ali u slučaju jeftinijih cigareta to nije slučaj – za paklicu od 360 dinara opterećeje iznosi 81,6 evra a za onu od 240 dinara tek 64,6 evra.

 

Koliko će na kraju poskupeti cigarete?

Prosta matematika nam kaže da najjeftinije cigarete moraju da poskupe barem 0,5 evra ili 60 dinara po paklici, sa trenutne cene od 240 na 300 dinara, da bi se ispunio minimalni iznos akcize. Ali povećanjem akcize porašće i cene drugih cigareta, koje su sada bliže ispunjenju, ili su već ispunile minimalno opterećenje od 90 evra, najverovatnije u istom iznosu – sa 360 na 420, i sa 480 na 540 dinara.

Povećanje njihove cene, međutim, zavisi i od načina povećanja akcize: da li će do toga doći samo povećanjem specifične akcize sa trenutnih 72,2 dinara na viši iznos, povećanjem ad valorem akcize sa 33%, ili kombinovanjem tj. povećanjem obe akcize. Gotovo je sigurno da će morati da dođe i do povećanja ad valorem akcize, da bi se i u slučaju poskupljenja skupljih cigareta ispunila obaveza da ukupno akcizno opterećenje bude iznad 60%.

Na sreću za pušače, Srbija još nije blizu članstvu u EU, pa se i nekada rado pominjani datum za ulazak do 2025. sada posmatra kao neka nemoguća misija. Ali kako se budemo polako kretali ka članstvu, sigurno će dolaziti do povećanja akciza.