Evropski sud za ljudska prava razmatra usvajanje privremene mere prema Srbiji – šta to znači?

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) tražio je od Vlade Srbije da odgovori na pitanja o preduzetim merama da se osigura bezbednost Sofije Todorović