Srbija treba da legalizuje marihuanu – pogledajte Kolorado

Jedan od najboljih primera za to kako zapravo legalizacija izgleda u praksi je Kolorado, jedna od saveznih država u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je među prvima legalizovala marihuanu u medicinske, ali i u rekreativne svrhe.