Zašto ljudi meditiraju i kakvi su efekti meditacije? Anketa

Razgovarali smo sa nekoliko ljudi koji meditaciju praktikuju već neko vreme o tome na koji način meditiraju, šta vide kao najveće prepreke u ovoj praksi i kakav je uticaj meditaciju na njih.