Kako je Švedska postala bogata? Lekcije za Srbiju

Švedska je za oko 50 godina prešla put od jedne od najnerazvijenihih država Evrope do jedne od najbogatijih. To se desilo tako što država nije radila ništa.