Svetska zavera protiv Srba – istraživanje o teorijama zavera

Autorka

Vreme čitanja: 3 minuta

Foto:iStock

Uspon Miroljuba Petrovića, nadrilekara koji osporava evoluciju, i popularnost časopisa Treće oko dobar su povod za razmišljanje o tome koliko zapravo ljudi u Srbiji veruje u teorije zavere, kao i na koji način su one povezane sa ostalim političkim i ideološkim uverenjima.

Studenti druge godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu nedavno su sproveli istraživanje o sklonostima građana Srbije da veruju u teorije zavere, kao i o ulozi medija u stvaranju teorija zavera. U istraživanju je učestvovalo 1.150 ispitanika, svih generacija i iz različitih delova Srbije, a koordinator istraživanja je Nikola Jović, asistent na Fakultetu političkih nauka .

 

40% ispitanika smatra da države kriju istinu o vanzemaljcima

Istraživanja pokazuju da se na indeksu verovanja u teorije zavere od 0 do 1 (gde 0 znači ne verujem uopšte u teorije zavere, a 1 verujem u potpunosti), ispitanici nalaze na indeksnoj vrednosti 0,6. Ovo zapravo predstavlja veoma visok nivo verovanja u teorije zavere, posebno ako se imaju u vidu pitanja koja su postavljana ispitanicima.

Na primer, preko 70% ispitanika smatra da se pojedini virusi namerno izazivaju kako bi se ugrozili životi određenih naroda ili grupa, 40% ispitanika smatra da moćne države kriju pravu istinu o vanzemaljcima od običnih građana, a blizu 65% ispitanika smatra da države često same ubijaju svoje građane koje smatraju nepoželjnim.

Ispitanici masovno veruju i u teorije zavere koje su specifično u vezi sa Srbijom . Preko 55% ispitanika smatra da Đinđić i Milošević, nisu umrli na način na koji je to javnosti predstavljeno. Takođe, oko 50% ispitanika smatra da je prikriveni cilj Jugoslavije bio da se uništi Srbija, a isti broj ispitanika smatra i da postoji svetska zavera protiv Srba i Srbije. Postoji veliko nepoverenje i u HAARP tehnologiju – čak 40% ispitanika misli da Amerikanci preko ove tehnologije utiču na vremenske prilike u Srbiji.

Verovanje u teorije zavere povezano sa etnocentrizmom

Pošto rasprostranjenost teorija zavera ne postoji izolovano od širih društvenih stavova, istraživači su pokušali da utvrde kakva su ideološka uverenja ispitanika i koliko su ona povezana sa verovanjem u teorije zavere.

Očekivano, ispitanici su pretežno jako konzervativni (na skali od 0 do 1 oni su na vrednosti 0,61). Samo 19% ispitanika podržava legalizaciju gej brakova, a 74% ističe da smrtna kazna treba da bude opcija u slučaju najtežih krivičnih dela.

Etnocentrizam je takođe jako prisutan. Čak 58% ispitanika misli da je tradicija Srba bogatija od tradicije većine drugih narod, a 85% misli da očuvanje nacionalnog identiteta treba da bude jedan od glavnih ciljeva svake vlasti.

Zaostavština komunizma očigledna je u dominantnoj podršci ispitanika za veću umešanost države u privredu. Sa tvrdnjom „Dužnost svake vlasti je da obezbedi posao građanima tako što će otvarati firme u državnom vlasništvu“ saglasno je 73% ispitanika, a 68% misli da država može da dovede do ekonomskog prosperiteta bolje nego privatne kompanije.

Rezultati istraživanja pokazuju da ispitanici koji su konzervativniji, etnocentričniji, autoritarniji i otuđeniji od politike pokazuju značajno veću sklonost ka verovanju u teorije zavere.

 

Tabloidi delimično odgovorni za održavanje teorija zavera

Kao što i većina drugih stavova ljudi dolazi iz njihovog informacionog okruženja, uloga medija u širenju i održavanju teorija zavera se ne može ignorisati, mada i ovde treba praviti razliku između različitih vrsta medija.

Rezultati pokazuju da u teorije zavere značajno više veruju čitaoci tabloidnih novina (Kurir, Alo, Informer i Pečat), nego čitaoci novina koje se ne klasifikuju kao tabloidi (Danas, Nin i Vreme). Kao primer, možemo uzeti verovanje da uz pomoć HAARP-a Amerika utiče na vremenske prilike u Srbiji (ne-tabloidi 19%, tabloidi 54%); da je prikriveni cilj Jugoslavije bio da se uništi Srbija (ne-tabloidi 31%, tabloidi 68%), kao i da postoji svetska zavera protiv Srbije (ne-tabloidi 27%, tabloidi 68%).

Slična je situacija je i sa TV programom, jer i tu postoji velika razlika između gledalaca Pink i Happy televizije, i gledalaca N1 i Nove televizije. Najbolji pokazatelji su oni koji se odnose na navodnu štetnost vakcina (N1 i Nova 11%, Pink i Happy 33%) i postojanja svetske zavere protiv Srba i Srbije (N1 i Nova 25%, Pink i Happy 71%).

Ovo istraživanje govori da oni ispitanici koji navode da ne razumeju dobro političke procese, značajno više veruju u teorije zavere. Takođe, oni se uglavnom informišu putem tradicionalnih medija, kao što su televizija, radio i štampane novine.

 

Verovanje u teorije zavere nije bezazleno

Iako su ove teorije često predmet podsmeha, nepobitno je da veliki broj građana u Srbiji veruje makar u neku od njih. Posledice ovoga mogu biti bezazlene, ali kao što smo videli u nekoliko slučajeva one zapravo mogu ugroziti živote ljudi.

Dodatno, verovanje u njih pokazuje dublje nepoverenje u medije i zvanične verzije događaja, što jeste problematično. Novinari i mediji u Srbiji moraju da shvate da imaju odgovornost da ne šire ovakve teorije i narative, čak iako one donose čitanost i klikove.