Surogat materinstvo – šta kaže Evropski sud za ljudska prava?

Najavljeno je da bi novim Građanskim zakonikom surogat materinstvo moglo biti dozvoljeno u Srbiji.