Izbori 2020: ko prelazi cenzus, ko napušta parlament i o čemu će se pričati?
Vreme čitanja: 3 minuta

Foto: iStock 

Dragi poreski obveznici, srećan nam Dan poreske slobode Srbije!

Ako pogledamo odnos između svega što kao društvo stvorimo i onoga što država potroši, možemo da izračunamo da smo od 1. januara do danas, 28. maja, radili za državu, a tek od danas radimo za sebe i svoje porodice.

Do današnjeg dana radili smo da bismo platili porez na dohodak, socijalne doprinose za obavezno penziono i zdravstveno osiguranje, PDV i akcize pri kupovini proizvoda, porez na imovinu za kuće i stanove u kojima živimo, kao i razne druge manje poreze, takse i naknade.

 

Kako se računa Dan poreske slobode Srbije?

Fiskalna strategija za 2019. godinu predviđa udeo javne potrošnje u BDP-u koji iznosi 40,4%.

Dan poreske slobode računa se u odnosu na nivo javne potrošnje u bruto domaćem proizvodu (BDP). Ako država troši 40,4% svega što kao društvo stvorimo, to znači da 40,4% godine radimo za te troškove – zaokruživanjem na najbliži datum, dolazimo do današnjeg dana, 28. maja.

U Srbiji ovaj datum pada krajem maja ili početkom juna. Najranije je obeležavan 2005. kada je bio 25. maja, a najkasnije 2012. kada je to bio 14. jun.

Dakle, tek od danas 28. maja, pa do kraja godine prestajemo da radimo za razne državne agencije i servise, i možemo da se posvetimo našim ličnim, profesionalnim i životnim ciljevima naše porodice: da štedimo za penziju, da otplaćujemo kredit za stan u kome živimo i da kupujemo osnovne životne potrepštine, robe i usluge.

 

Platforma Moj porez – izračunajte vaš lični Dan poreske slobode

Putem platforme Moj porez svako zainteresovan može na lak i brz način da izračuna svoj lični dan poreske slobode. Odgovarajući na samo nekoliko pitanja o svojim primanjima, kao i o svojim potrošačkim navikama, svako može da dođe do toga kako izgleda finansiranje nekih od najvažnijih javnih usluga koje sprovodi država.

Platforma Moj porez prikazuje i koje sve vrste poreza postoje u Srbiji kao i to kako država troši naš novac, odnosno koje su najvažnije kategorije rashoda.

Isprobajte i vi – izračunajte kada slavite lični Dan poreske slobode:

 

https://talas.rs/mojporez/

 

*Platforma Moj porez razvijena je od strane Libeka u saradnji sa Litvanskim institutom za slobodno tržište LFMI, Udruženjem građana Zašto ne i Centra za politike i upravljanje iz BiH, a uz podršku Center for International Private Enterprise iz SAD-a. Originalni koncept ovakvog Poreskog kalkulatora razvijen je od strane Litvanskog instituta za slobodno tržište.

 

Kada se slavi Dan poreske slobode u zemljama u regionu?

Ne troši se u savakoj državi isto – poreski sistemi u regionu se razlikuju, a razlikuje se i nivo javne potrošnje. tj koliko država troši, tako da se u svakoj zemlji Dan poreske slobode obeležava posebnim datumom.

Najranije je to u Albaniji – 17. aprila, zatim Severnoj Makedoniji – 29. aprila. U maju Dan poreske slobode slave Rumunija (3. maj) i Bugarska (15. maj), a u junu Bosna i Hercegovina (1. jun), Crna Gora (16. jun) i Hrvatska (20. jun).

Dok građani Hrvatske za svoju državu rade gotovo mesec dana duže od nas, u Bugarskoj građani rade dve nedelje, a u Rumuniji i Severnoj Makedoniji skoro mesec dana kraće. Građani Albanije za svoju državu rade manje od 4 meseca.

 

Porezi se plaćaju svuda u svetu – ali šta mi dobijamo za taj novac koji uplaćujemo? 

Imajući u vidu koliko poreza plaćamo na godišnjem nivou, očekivali bismo da država, kao naš servis koji mi plaćamo, pruža usluge višeg kvaliteta.

U najvećem broju slučajeva ovo je nažalost daleko od istine: nivo korupcije u javnim nabavkama je visok, pa država rasipa resurse kupujući nepotrebne stvari, političari se prema državnoj imovini ponašaju nedomaćinski, a državna administracija služi za zapošljavanje lojalnih, a ne sposobnih kadrova i članova klijentelističke mreže.

Pogledajte samo slučaj organizovanja RTS Teletona za kupovinu magnetne rezonance, ili na primer kupovinu dve veštačke stene na Košutnjaku u iznosu od 1,2 miliona evra. Ili, recimo, 14 miliona evra koje je država dala kompaniji Air Serbia kroz subvencije. Sve je to naš novac za koji nas niko nije pitao, a koji je mogao da bude potrošen u daleko bolje svrhe.

Da je kvalitet usluga koje dobijamo za novac koji dajemo državi veći – možda bi nam ovi troškovi izgledali manje strašno. Ovako, dok čekamo u redovima za zakazivanje pregleda za pola godine, potpuno je besmisleno gledati kako država rasipa naš novac na novogodišnju rasvetu, fontane, jarbole i ko zna kakve nepotrebno i prevelike troškove.

Danas je vreme kada nam država ispostavlja račun i vidimo koliko plaćamo, a šta dobijamo za taj novac.

Srećan nam 28. maj, Dan poreske slobode Srbije!