Sramotan potez kosovske poslanice – žrtve silovanja ne smeju da se koriste se u političke svrhe

Autorka

Vreme čitanja: 3 minuta

Foto: iStock

Dok u Srbiji vladajuća partija koristi emotivnu reakciju građana kako bi usvojila kontroverzni zakon o uvođenju kazne doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta za najteža krivična dela, na Kosovu se žrtve silovanja tokom rata koriste kao propagandni materijal.

U toku rasprave o usvajanju rezolucije o navodnom genocidu koji su Srbi počinili na Kosovu 1999. godine, Fljora Brovina, poslanica stranke PDK, u predvorju Skupštine Kosova pokazala je okupljenim medijima necenzurisanu fotografiju na kojoj je tvrdila da se vidi kako 3 srpska vojnika siluju jednu ženu albanske nacionalnosti. Prema Brovini, ovo se dogodilo tokom ratova devedesetih na Kosovu.

Fotografija je izazvala burne reakcije javnosti na Kosovu, ali i u Srbiji. Od sumnji u autentičnost fotografije, do etičke strane njenog objavljivanja, potez Fljore Brovini je poslednji u nizu dokaza da su političari spremni daleko da odu u pokušaju skupljanja jeftinih političkih poena, pogotovo kada se uklapaju u narativ o „zlom neprijtelju“.

 

Ko je žena na fotografiji?

Odmah nakon pompeznog govora i pokazivanja fotografije, javilo se više različitih teorija o pravom poreklu ove fotografije.

Fotografija se pojavila na internet pretragama, ali i na jednom pornografskom sajtu. Zbog sumnji u njenu autentičnost, tužilaštvo na Kosovu je pokrenulo zvaničnu istragu.

 


Ukoliko se ispostavi da fotografija jeste lažna, šteta koju je ovakav potez naneo je ogromna. Lagati o seksualnom nasilju je otvorena uvreda za sve žrtve koje su zaista iskusile ovako nešto, a na Kosovu postoje žrtve silovanja i seksualnog uznemiravanja  koje su tokom rata patile i falsifikovanje istorije je skandalozno.

Dodatno, pošto je veliki broj kosovskih medija na Kosovu preneo ovu fotografiju, otvorena je i mogućnost etničkih tenzija. Upravo pomoću lažnih vesti koje bude nacionalističke emocije na obe strane se stvara plodno tle za dalje sukobe i nasilje, slično onom koje se dogodilo 2004. godine.

 

Nikada ne otkrivati identitet žrtve seksualnog nasilja

Čak i da na trenutak ostavimo problem autentičnosti ove fotografije, objaviti necenzurisanu sliku žrtve seksualnog nasilja je nedopustivo.

Seksualno nasilje je jedan od najtraumatičnijih događaja koje osoba može da istrpi, a otvoreno pokazivati fotografiju na kojoj se taj zločin događa poziva sve druge žrtve da iznova prožive ono što im se dogodilo. Videti ovakvu sliku budi emotivne i druge traume kod svih žrtava seksualnog nasilja.

Međutim, najveća šteta je naneta ženi čije se lice vidi na fotografiji. Objavljivanje znači da je ljudi u njenoj okolini mogu identifikovati i iznova podsećati na patnju kroz koju je prošla.

Kada živite u patrijarhalnoj i konzervativnoj sredini kao što je Kosovo, žene se često posmatraju kao delimično odgovorne za seksualno nasilje koje su pretrpele, a objavljivanje ove fotografije potencijalno stavlja ogromnu stigmu na ženu koja je htela da možda sakrije šta joj se dogodilo. Nešto ovako intimno nikada ne bi trebalo da se koristi lakomisleno radi boljeg političkog rejtinga.

 

Kolege novinari, stidite se

Iako je donekle za očekivati da političari ne vode računa o privatnosti, sramotno je to što je nekoliko kosovskih medija objavilo ovu fotografiju bez cenzure i provere njene autentičnosti.

Jedan od osnovnih postulata novinarske etike jeste to da se skoro nikada ne objavljuju fotografije niti imena žrtava seksualnog nasilja, upravo zbog specifične prirode ovih zločina. Novinari koji su bez promišljanja objavili ovu fotografiju treba da se zapitaju da li je suština njihovog rada puki tiraž ili broj klikova. Profitabilnost jeste bitan deo novinarstva, ali ona nikada ne sme da bude ispred zaštite privatnosti i interesa najranjivijih u društvu.

Etika je nešto sa čime se svaki novinar na dnevnoj bazi bori, ali ovo je jedan od retkih slučajeva gde je etički ispravan odgovor jako očigledan, a činjenica da su se kosovski novinari oglušili o njega pokazuje kako su pozicionirani njihovi prioriteti.

 

Fotografija deo šireg napora da se stvore tenzije

Da bi se razumeli motivi iza objavljivanja ove fotografije, bitno je razumeti trenutni politički kontekst na Kosovu. S obzirom na zastoj i privremeni neuspeh pregovora sa Beogradom, vladajućoj koaliciji je potrebna brza politička pobeda, a potencijal za to su pronašli u donošenju rezolucije o navodnom genocidu koji su počinile srpske snage tokom poslednjeg sukoba na Kosovu.

Pokazivanje fotografije navodne žrtve seksualnog nasilja služi kao vid opravdanja i dokaza neophodnosti ove rezolucije, a ono je usmereno domaćoj javnosti, ali i stranim zvaničnicima. Pozitivno je što je veliki broj političara osudio potez Flore Brovini, uključujući poslanike stranke Samoopredeljenje i Atifeta Jahjagu, bivšu predsednicu Kosova.

Međutim, upitno je koliko se naknadnim kritikama može ispraviti bol koja je naneta žrtvama. Šteta je takođe naneta i time što je povećana šansa za međuetničke sukobe i tenzije. Ovo je još jedan primer u kojem interesi političara nanose aktivnu štetu normalnim odnosima Srba i Albanaca na Kosovu, iako se nominalno upravo za to zalažu.