Deneris Targerijan – uzor ženama današnjice?

Autorka

Vreme čitanja: 4 minuta

Foto: iStock / Joel Carillet

Iako je evolucija njenog lika u poslednjih nekoliko epizoda razbesnela fanove, Deneris Targerijan je jedan od najupečatljivijih likova iz serije Igra prestola. Deneris, majka zmajeva, kalisi, prva od svog imena i nosilac mnogobrojnih drugih titula, pretrpela je razne nedaće pokušavajući da dođe na tron, ali je uspevala da ih prevaziđe i izađe bez opekotina.

Pored toga što je predmet žudnje mnogih gledalaca, zanimljivo je i da Deneris ima milione ženskih fanova koje se otvoreno identifikuju sa njom.

„Ja nisam princeza, ja sam kalisi“ i „Majka zmajeva“ su česti natpisi na majicama, šoljama i drugoj robi koja je povezana sa Igrom prestola, a njena frizura je inspirisala hiljade videa o tome kako napraviti takve pletenice. Deneris je više nego svi ostali ženski likovi u ovoj seriji uspela da stvori odanu armiju žena koje je uzimaju kao fiktivnog uzora iz kog crpe inspiraciju.

 

Deneris nije žrtva

Ako pogledamo njenu početnu poziciju u Igri prestola,  jasno je da Deneris nije bila privilegovana ni u jednom pogledu. Njen otac je ubijen, a ona je proterana zajedno sa bratom koji je zlostavlja. Njene nevolje tek počinju kada je njen brat proda Kal Drogu, lideru dotračkog plemena, koji je sve samo ne tipična verzija nežnog princa iz bajke.

Međutim, Deneris nije odustala i nije se prepustila ulozi žrtve. Ona je uspela da se uklopi u dotračku kulturu, dobije naklonost svog muža koji ju je otkupio kao roba, a nakon gubitka Kal Droga Deneris je uspela da postane lider njegove vojske i „rodi“ 3 zmaja. I da, oslobodila je nekoliko gradova i hiljade robova od robovlasnika.

Kroz sva ova iskustva Deneris je prestala da bude žrtva, preuzela je potpunu odgovornost i odbila da bude definisana nedaćama koje su je snašle. Ona je odličan primer individualizma i jake volje koja pobeđuju prepreke koje se pred nju postavljaju.

Pre 30 godina bi poruka o značaju snage, upornosti i izdržljivosti pojedinca bila podrazumevana i očekivana, ali je ona danas revolucionarna zato što u političkom životu razvijenih zapadnih zemalja  toliko često slušamo o politikama identiteta, koje za premisu uzimaju da je vaš položaj često nepopravljiv ukoliko ste žena ili član određene manjine. Toksična muževnost, seksualno nasilje, homofobija, strukturalni rasizam i drugi problemi istinski postoje i zahtevaju određenu pažnju, ali je izrazito štetno propagirati i verovati u ideju da je nemoguće izbeći ugnjetavanje samo zbog identiteta koji posedujete, bilo da je on rodni, etnički ili nacionalni.

Deneris je upravo primer feminizma koji bismo danas nazvali Lean in feminizam, koji uviđa prisutnost seksizma i velikih problema sa kojima se žene suočavaju, ali naglašava značaj individualnih napora i asertivnosti žena. Svet i dalje nije savršeno mesto za žene, ali ukoliko odustanemo bez borbe i skrštenih ruku prihvatimo da je naš položaj određen rođenjem, nećemo daleko otići. Deneris zasigurno nije sedela prekrštenih ruku, a njena evolucija u odlučnu i samouverenu ženu došla je usled njenog prkosa i borbenosti.

 

Deneris ne prihvata postojeće definicije moći

Iako želi da dođe na tron, Deneris je odlučila da to uradi svoj način. „Želim da slomim točak“ je jedna od replika koja najbolje opisuje njenu filozofiju kao vladara.

Njen cilj nije da sedi na tronu i vlada kao svi muškarci pre nje, već želi da stvori novi način funkcionisanja političkog sistema u Vesterosu koji se neće bazirati na pukoj sili i koji će štititi slobodu i blagostanje ljudi. Ovo ne znači da je Deneris savršena u egzekuciji svoje vizije (njena principijelnost[L4]  i dogmatičnost su je često skupo koštale), ali ona, za razliku od ostalih koji priželjkuju da budu vladari, ima viziju koja nije puko očuvanje postojećeg sistema, već njegova radikalna promena.

Upavo je insistiranje na promeni definicije toga šta znači biti moćan izrazit feministički postupak. Žene su istorijski bile isključene iz vlasti i vladanja, pa je stoga definicija moći bila prepušten muškarcima, a tu istu definiciju su često usvajale i žene. Deneris se glasno protivi tome i predlaže drugačiji način vladanja, koji nije puko prihvatanje postojeće definicije „dobrog vladara“ koja je često kreirana od strane muškaraca. 

 

Deneris postoji i bori se za sebe, a ne za drugog muškarca

Ono što se često zamera brojnim scenaristima jeste to da se ženski likovi u serijama i filmovima koriste samo kao alat za razvijanje priče glavnog lika, koji je uglavnom muškarac. Motivacije ženskih likova su očigledne, njihovi karakteri jednodimenzionalni, a zapleti koji uključuju njih često služe samo da bolje razumemo drugi muški lik. Lik Deneris Targerijan definitivno nije u senci drugih muškaraca u Igri prestola.

Deneris se ne bori za mesto na tronu zbog njenog brata, ljubavnika ili sina. Njena želja da bude tu dolazi iz istinske vere da ona to zaslužuje, i ona nikada ne pokazuju sumnju da je to što je žena čini manje kvalifikovanom. „Ja nisam princeza, ja sam kalisi“ je očigledan pokazatelj toga da Deneris ne želi da bude tipična dama kojoj je potrebno spašavanje. U više navrata ona je ta koja spašava Džona Snežnog, pa umesto patrijarhalne ideje o princu na belom konju, dobijamo princezu na zmaju.

Ona je princeza – ratnica, koja se bori ravnopravno sa svim ostalim muškarcima, a u velikom broju slučajeva ih i pobeđuje. Deneris ne trpi nepoštovanje ili nipodaštavanje od strane drugih muškaraca, a kada je odvedu u kuću gde se nalaze ostale udovice čiji je život prestao sa gubitkom njihovog partnera, ona pobegne odatle.

Deneris odbija ideju da njen život teba da prestane samo zato što je Kal Drogo umro, kao što odbija i ideju da treba da postoji zbog nekog drugog muškarca. Njene želje su samo njene i isključivo njene, a centar njenog života nikada nije muškarac kom se podredila.

 

Bez obzira na kraj, Deneris je važna za žene

Na internetu i među fanovima trenutno traje uzbudljiva debata o tome da li će na kraju Deneris biti vladar ili ultimativni negativac ove serije. Teorija je mnogo, ali bez obzira na ishod, njen lik je odličan uzor snažne i borbene žene. Deneris čini brojne greške u seriji, ali je upravo to dokaz da je podjednako nesavršena kao i svaki drugi muškarac. Što se više žena poistovećuje sa njom i što više žena u njoj pronalazi uzora, veće su  šanse da one usvoje makar delić njene samouverenosti i neustrašivosti, a ako ste žena u 21. veku korisno i poželjno je da odbijete ulogu princeze i postanete kalisi.