Da li privreda raste kada se povećaju plate i penzije?

Ako povećanje plata i penzija ne dovodi do rasta, šta onda?