Nestajanje evropske levice

Anahrono gledanje na biračko telo je jedan od problema evropske levice danas