Matematika je puna rasizma – sumanuti primeri političke korektnosti

Akcenat na osećanjima, subjektivnost iskustava, hijerarhija privilegija i statusa „žrtve“ su osnovni elementi debate o političkoj korektnosti.