Šta je univerzalni osnovni dohodak (UBI) i zašto se o njemu toliko raspravlja?

Finska je sprovela eksperiment sa UBI – kako se to završilo?