Kapitalizam je oslobodio žene, a ne socijalizam

Veliki broja argumenata snažno povezuje kapitalizam i ženska prava.