O tome koliko je sloboda bitna i za pojedinca i za društvo najbolje opisuju reči našeg velikana Božidara Grujovića (Teodora Filipovića) koji je u svom „Slovu o slobodi“ rekao: „Gdi…