Kinesko iskustvo sa video nadzorom

Kineska vlada je poznata po sistemu koji uzima u obzir različita ponašanja građana i ocenjuje ih.