Poređenje današnjih sa nekadašnjim demonstracijama – pouke i iskustva iz 1996/97.

Često su se tokom ovih beogradskih protesta potezale paralele sa događanjima devedesetih. Ima li sličnosti i koje su ključne? Da li možemo da izvučemo neku pouku? Kolika nam znanje o tadašnjim procesima pomaže da bolje razumemo i savladamo sadašnjosti?