Da li je Srbija spremna za novu ekonomsku krizu?

Kriza 2008: Još uvek se oporavljamo od loše ekonomske politike