Tajna uspeha je u spremnosti na neuspeh – intervju sa Liorom Romanovskim, serijskim preduzetnikom iz Izraela

Intervju sa Liorom Romanovskim, serijskim preduzetnikom iz Izraela