Šta još treba da se desi da bismo privatizovali Telekom?

Država koja kontroliše veliki deo privrede kontroliše i političke slobode, uključujući slobodu medija.