Ko je podigao rusku privredu – Putin ili nafta?

Kolika je zaista bila uloga Putinovih ekonomskih odluka i politika, a koliko je nafta bila značajan faktor?