Vreme čitanja: 3 minuta

Foto: Vikipedija

Grafikoni su preuzeti sa Tvitera; autor: Dušan Pavlović.

Trenutno je u toku rasprava o budžetu za 2019. godinu.

Ko su najveći dobitnici, a ko najveći gubitnici? U nastavku je budžet za 2019. godinu u 7 slika:

 

1. Najveće povećanje: subvencije

Kada je reč o rashodima, najveći rast predviđen je za subvencije: sa 750 na 840 miliona evra ili za 12%.

Na grafiku su predstavljene subvencije privredi u periodu 2012-2019. godine:

 

 

Podećamo na štetnu politiku privlačenja stranih investitora subvencijama koje, pored toga što su najveće u regionu, i ove godine ostaju netransparentne.

Iako je u Predlogu zakona o budžetu navedeno ko su sve dobitnici subvencija, nije naznačeno koliko koja kompanija dobija.

Za ove subvencije je predviđeno 125 miliona evra.

2. BIA – jedan od najvećih dobitnika

 

 

Jedan od vidnih dobitnika novog budžeta je Bezbednosno-informativna agencija. Iako nije reč o ogromnom povećanju, ni ova stavka budžeta nije transparentna jer nemamo potpun uvid u to na šta se troše dobijena sredstva.

 

3. Subvencije za kulturu smanjene – ali zato povećana pretplata za RTS

 

 

Subvencije za kulturu su smanjene u odnosu na prethodnu 2018. godinu – ali će pretplata za medijski javni servis biti povećana sa dosadašnjih 150 na 220 dinara. Budući da se javni servis u periodu 2013-2016. finansirao upravo putem subvencija za kulturu, smanjenje ovih subvencija ide ruku pod ruku za povećanjem pretplate.

Problemi RTS-a ostaju, samo ćemo ih sada još više plaćati.

 

4. Dobra mera budžeta: povećane kapitalne investicije

 

 

Predviđeno je pozamašno povećanje kapitalnih investicija – sa 1,2 na 1,37 milijardi evra.

Uz opravdanu sumnju oko realizovanja investicija, ova mera je svakako pozitivna jer bi poboljšala poziciju Srbije u odnosu na druge bivše zemlje u tranziciji za kojima zaostajemo.

 

5. Ministarstva: policija i odbrana u porastu, socijalni rad u padu

 

 

Kada je reč o konkretnim ministarstvima, primetan pad postoji u budžetu Ministarstva za rad i socijalna i boračka pitanja, dok su prihodi MUP-a i Ministarstva odbrane u porastu.

 

6. Još jedan od gubitnika: Agencija za borbu protiv korupcije

 

 

Državna revizorska institucija dobija više sredstava iz budžeta u odnosu na budžet za 2018, kao i Savet za borbu protiv korupcije, dok je budžet Agencije za borbu protiv korupcije smanjen.

 

7. Izdaci za socijalnu zaštitu opadaju

 

 

Konačno, 2019. se smanjuju izdaci za socijalnu zaštitu iz budžeta, a na grafikonu se vidi višegodišnji trend opadanja ovih sredstava.

 

Više o Predlogu budžeta za 2019. pročitajte ovde.