Problemi RTS-a ostaju – samo ćemo ih sada još više plaćati

„Naše pravo da znamo sve“ niti je naše pravo, niti obuhvata sve, niti bi, u krajnjoj liniji, trebalo da bude osnov za dodatno opterećivanje građana i građanki Srbije.