Koji proizvodi iz Srbije su pogođeni kosovskim carinama?
Vreme čitanja: 3 minuta

Foto: iStock

Vlada Kosova najavila je uvođenje carina od 100% na robu iz Srbije, nakon prethodne carine od 10%.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće uvoditi kontrameru i pozvao Prištinu da povuče ovu odluku, što znači da će porast cena roba osetiti samo građani na Kosovu.

Koja roba je najviše pogođena kosovskim carinama?

 

Trgovina Srbije i Kosova 450 miliona evra godišnje

Prema podacima Agencije za statistiku Kosova (naš Zavod za statistiku ove podatke ne beleži), u 2017. godini ukupan obim trgovine iznosio je oko 500 miliona evra.

Od toga je iz Kosova plasirano 48,2 miliona evra, a na Kosovo 449,9 miliona evra.

Prisustvo robe iz Srbije na Kosovu značajno raste tokom prethodnih godina, sa 285 miliona evra 2014. na pomenutih 450 miliona.

 

Vlada Kosova najavila je uvođenje carina od 100% na robu iz Srbije, nakon prethodne carine od 10%. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće uvoditi kontrameru i pozvao Prištinu da povuče ovu odluku, što znači da će porast cena roba osetiti samo građani na Kosovu. Koja roba je najviše pogođena kosovskim carinama? Trgovina Srbije i Kosova 450 miliona evra godišnje Prema podacima Agencije za statistiku Kosova (naš Zavod za statistiku ove podatke ne beleži), u 2017. godini ukupan obim trgovine iznosio je oko 500 miliona evra. Od toga je iz Kosova plasirano 48,2 miliona evra, a na Kosovo 449,9 miliona evra. Prisustvo robe iz Srbije na Kosovu značajno raste tokom prethodnih godina, sa 285 miliona evra 2014. na pomenutih 450 miliona.

 

Ovih 10 najzastupljenijih proizvoda u trgovini čini preko polovine ukupne robe iz Srbije.

Prema anegdotalnim podacima, na Kosovu je dosta prisutna prehrambena roba iz Srbije, što i nije čudno imajući u vidu da i dalje postoje jaki brendovi u ovoj industriji.

Pitanje je i koliko su podaci o trgovini pouzdani, jer postoje tvrdnje da je roba iz Srbije prisutnija nego što to kosovski podaci tvrde, što je sigurno posledica neuređenosti sistema i naravno šverca.

 

Proizvodi iz Srbije su sada poskupeli – gde potrošači sa Kosova mogu da ih kupe?

Usled uvođenja carina, roba iz Srbije je sada značajno poskupela.

Potrošači sa Kosova mogu da je nabave pre svega u Makedoniji, pošto se iz nje već uvozi građevinski materijal, naftna ulja i proizvodi od pšenice i brašna – koji su značajno zastupljeni među robom iz Srbije.

Međutim, ovo potrošače Kosova stavlja u znatno lošiju poziciju, jer će sada morati da skuplje plaćaju proizvode lošijeg kvaliteta nego ranije. Kako je veliki deo robe iz Srbije iz kategorije prehrambenih proizvoda, to će značiti da najveći teret pasti na najšire slojeve stanovništva.

 

CEFTA reguliše trgovinu – a ovim sporazumom su carine ukinute ili smanjene

Trgovina između Srbije i Kosova odvija se prema odredbama CEFTA sporazuma, prema kojima su ukinute većina kvantitativnih i drugih ograničenja na trgovinu, a carine na robu ukinute ili smanjene.

U praksi se ispostavilo da CEFTA nije najbolji multilateralni sporazum o trgovini. Glavni trgovinski partneri svih tih zemalja jesu zemlje EU, pa se manja pažnja posvećuje ovom sporazumu, usled čega nije zaživeo ni sistem rešavanja trgovinskih sporova.

Trgovinski sporovi među zemljama CEFTA-e javljaju se relativno često. Pored uvođenja carina, bilo je i slučajeva uvođenja necarinskih barijera kao što su posebne markice za obeležavanje proizvoda (koje su ili veoma skupe ili se na njih dugo čeka), potom obavezni, a jako skupi fitosanitarni pregledi robe – što sve možda nije carina, ali ima iste posledice na trgovinu kao i carine.

Iako se CEFTA i dalje nadograđuje – relativno nedavno je usvojen dodatni protokol 5 koji treba da olakša procedure na prelazima, dok se pregovara o protokolu 6 koji bi regulisao trgovinu uslugama, na terenu i dalje postoji mnoštvo problema.

 

Kako se sporovi rešavaju?

Ukoliko do sporova dođe, njih bi trebalo da rešava zajedničko radno telo, ali ono još nije osposobljeno jer ni zemlje potpisnice nisu delegirale svoje članove.

Srbija, Bosna i Hercegovina i naravno Kosovo nisu članice Svetske trgovinske organizacije (STO), gde bi u slučaju međusobnih sporova mogle da računaju na multilateralne i dobro uhodane mehanizme njihovog rešavanja. U okviru STO je često dovoljno samo iskazati nameru da se preispita neka zaštitna mera koju je neka zemlja uvela da bi ona bila ukinuta, jer svi znaju da sistem funkcioniše.

Zbog toga u ovakvim situacijama sve ostaje na međusobnom kontaktima, obećanjima, ucenama i pozivanju u pomoć EU kao stroge učiteljice.

 

Racionalna odluka Srbije – mirno rešavanje spora

Predsednik Aleksandar Vučić je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost izjavio da Srbija neće odgovoriti kontramerama, što je jedina racionalna odluka u ovim situacijama.

Uvođenje trgovinskih barijera može samo da dovede potrošače na Kosovu u lošiji položaj, budući da roba koju kupuju postaje značajno skuplja. Svako eskaliranje trenutne situacije bilo bi loše za sve uključene strane, pa je poziv na mirno rešavanje spora i poštovanje postojećih sporazuma za pohvalu.