Da li nestaje jaz između starih i novih članica EU?

Bugarska je uspela da preskoči 50% dohotka proseka EU