Vreme čitanja: 3 minuta

Kada je reč o reformama i njihovim rezultatima, postoji veliki broj zemalja na koje Srbija može da se ugleda i na čijim primerima može da uči.

Izdvajamo top 5 reformskih razglednica:

 

1. Poljska – nijedna godina bez ekonomskog rasta

Poljska je jedina država članica Evropske unije koja 2009. godine, u jeku krize, nije prošla kroz recesiju:

 

Ekonomski rast; izvor: MMF

 

Iako su stope ekonomskog rasta varirale, od 1% do 7% na godišnjem nivou, Poljska je svake pojedinačne godine beležila ekonomski rast.

Više o reformama u Poljskoj i njihovim rezultatima pročitajte ovde.

 

2. Kako je Slovačka duplirala svoj BDP za manje od dve decenije

U periodu od 2000. godine do danas, BDP u Slovačkoj je dupliran, pokazuju podaci MMF-a:

 

BDP u Slovačkoj u međunarodnim dolarima iz 2011, izvor: MMF

Inače, Srbija se sada, po nivou dohotka, nalazi tamo gde je Slovačka bila 2000, sa BDP-om od oko 15.000 dolara po stanovniku prema paritetu kupovne moći.

Više o reformama u Slovačkoj i lekcijama za Srbiju pročitajte ovde.

 

3. Estonija: najuspešnija zemlja u tranziciji

Kada govorimo o rezultatima reformi, dobar pokazatelj njihovog uspeha jeste dostignuti nivo ekonomskih sloboda.

Indeks ekonomskih sloboda instituta Frejzer obuhvata različite indikatore i daje nam informacije o oblastima poput javnog sektora, pravnog sistema, međunarodne trgovine i regulacija.

Estonija je, od početka reformi, ostvarila izuzetan napredak kada je reč o ekonomskim slobodama:

 

Ekonomske slobode u Estoniji, izvor: Fraser Institute

Pročitajte: Kako je Estonija postala najuspešnija zemlja u tranziciji – lekcije za Srbiju.

 

4. Rumunija: može li Srbija da je stigne?

Dok je BDP po stanovniku 2000. u Rumuniji bio viši od našeg tek za oko 2.200 međunarodnih dolara, sada ta razlika iznosi čak 10.000.

Iako Rumunija i dalje kaska za razvijenim zemljama EU – polako je počela da ih sustiže, što se najbolje vidi po ekonomskim slobodama:

 

Ekonomske slobode u Rumuniji; izvor: Fraser Institute

 

Više o ekonomskom razvoju Rumunije pročitajte ovde: Može li Srbija da stigne Rumuniju i šta možemo da naučimo iz njihovog primera?

 

5. Gruzija – utrostručen BDP

Uvid u reforme u Gruziji daje nam jedinstven u svetu Zakon o ekonomskim slobodama:

Prema ovom zakonu, uvođenje novih poreza ili povećanje poreskih stopa, kao i uvođenje novih licenci ili regulatornih agencija, moguće je samo ako budu odobreni na referendumu.

Javna potrošnja ograničena je na maksimum 30% BDP-a, a deficit i javni dug na po 3% i 60% BDP-a.

Rezultat: spektakularan rast – oko 9% godišnje u periodu 2004-2007, da bi se rast nastavio i nakon krize.

 

BDP izražen u međunarodnim dolarima iz 2011, izvor: MMF

Više o tome pročitajte ovde – Kako je Gruzija postala jedna od ekonomski najslobodnijih zemalja sveta – i utrostručila svoj BDP.

 

Pored navedenih primera, bavili smo se i reformama u Hong Kongu, Singapuru, kao i tranzicijom u Poljskoj i razvojem Izraela – startap nacije.