Prvo istraživanje koje odgovara na pitanje: Zašto ljudi napuštaju Srbiju?

90% ljudi koji su se odselili ne vide budućnost za svoju decu u Srbiji, pokazuje istraživanje organizacije Srbija21