Vreme čitanja: 2 minuta

Foto: iStock

Komitet za dodelu Nobelove nagrade zvanično je objavio ovogodišnje dobitnike u oblasti ekonomije:

 

 

Švedska kraljevska akademija nauka dodeljuje ovu prestižnu nagradu američkim ekonomistima

Vilijamu D. Nordhausu i Polu M. Romeru.

 

 

Profesor Nordhaus sa Univerziteta Jejl dobio je nagradu za integrisanje klimatskih promena u dugoročne makroekonomske analize:

 

Kako je sažeto u zvaničnom saopštenju, Nordhaus je u svojim radovima pokazao da je najefikasnije rešenje za probleme koji nastaju usled efekta staklene bašte, tačnije emisije gasova, upravo uspostavljanje poreza na emisiju CO2 (tzv. carbon tax) na globalnom nivou.

 

Profesor Romer sa Njujorškog univerziteta (NYU) zaslužan je za integrisanje tehnoloških inovacija u dugoročne makroekonomske analize:

 

Romer je pokazao kako akumulacija ideja doprinosi dugoročnom ekonomskom rastu i kako ekonomske sile utiču na spremnost kompanija da stvaraju nove ideje i inovacije.

 

Laureati se bave fundamentalnim pitanjima našeg doba

Komitet za dodelovu Nobelove nagrade napravio je posebnu stranicu na kojoj je za zainteresovane čitaoce na popularan način sumiran doprinos ovogodišnjih laureata.

Tu je, između ostalog, navedeno da ovogodišnja nagrada prepoznaje značaj metoda koje se bave nekim od fundamentalnih pitanja našeg doba: dugoročno održivim rastom u globalnoj ekonomiji i blagostanjem ljudske populacije.

Kada je reč o Romeru, njegov najveći doprinos prepoznat je u izučavanju ekonomskog rasta koji se zasnivana na idejama – tehnološkim inovacijama.

Pokazao je da, za razliku od rasta koji je uzrokovan akumulacijom fizičkog kapitala, u slučaju rasta zasnovanog na idejama ne mora nužno da dođe do opadajućih prinosa.

Ukratko: takav rast može da bude održiv na duži rok.

Nordhaus je, s druge strane, nagrađen za integrisanje klimatskih promena u makroekonomske analize. Kreirao je integrativan model izučavanja klimatskih promena koji može da posluži kao vodič za tržišne ekonomije pred izazovima globalnog zagrevanja.

Kako se zaključuje u zvaničnom saopštenju, Romerovi i Nordhausovi doprinosi predstavljaju ključne korake ka rešavanju najvažnijih pitanja budućnosti čovečanstva.