Može li Srbija da stigne Rumuniju i šta možemo da naučimo iz njihovog primera?

Dok je BDP po stanovniku 2000. u Rumuniji bio viši od našeg tek za oko 2.200 američkih dolara, sada ta razlika iznosi čak 10.000.