Da nema trgovine, sendvič bi koštao 1.500 dolara

Trgovina nam omogućava specijalizaciju i povećanje produktivnosti, usled čega svi više proizvodimo pa možemo više i da priuštimo jer su cene niže.