Vreme čitanja: 4 minuta

Foto: iStock


Jedan od argumenata protiv privatizacije Telekoma Srbija je to da postoje mnoge države koje su vlasnici telekomunikacionih kompanija. Rešili smo da prođemo kroz listu telekomunikacionih kompanija u Evropi i da vidimo o čemu se tu radi.

Ovaj spisak nije konačan, ali je indikativno da u samo 2 zemlje – Švajcarskoj i Norveškoj – država ima većinski paket akcija, dok je u svim ostalim slučajevima država ili svedena na manjinskog akcionara ili je u potpunosti izašla iz vlasništva.

U svim ostalim većinski se nalazi privatni kapital.

Ako nešto treba da naučimo iz ovog kratkog pregleda, to je da nipošto nije tačno da je u evropskim zemljama običaj da je država vlasnik telekomunikacionih kompanija, već pre ozbiljan izuzetak. Čak i u onim slučajevima koji se kod nas pominju u prilog državnom vlasništvu, situacija je takva da je država zapravo manjinski vlasnik.

Jedna od pouka jeste da nema razloga da se Telekom Srbija ne privatizuje. Ta privatizacija ne mora da podrazumeva prodaju celokupnog državnog paketa akcija – ali je neophodno da on bude većinski.

Država može da zadrži manjinski paket i da na osnovu toga ubira dividende. iako je privatizacija NIS-a skandalozna iz nekih drugih razloga, ona pokazuje kako je preduzeće u Srbiji postalo profitabilno onog trenutka kada je država postala manjinski akcionar. Od tada, umesto da NIS potpomaže novčano ili da žmuri na neplaćanje poreskih obaveza, država je počela da od njega dobija novac.

 

1. Nemačka

Nemačka je 1989. izdvojila Deutsche Telekom kao posebnu firmu iz Pošte, da bi je potom već 1996. privatizovala, zadržavši manjinski paket akcija. Iako se kod nas Dojče Telekom pominje uvek kao uspešna državna firma, Savezna vlada Nemačke ima tek 14,5% akcija, a državna KfW banka još 17,5% tj ukupno 32%. Ostalih 68% akcija su u vlasništvu privatnih investitora.

Dojče Telekom je jedna od najvećih telekomunikacionih kompanija u Evropi i poseduje većinski udeo u još oko 35 država uglavnom u Evropi – ili direktno ili indirektno preko kompanija u svom vlasništvu.

 

2. Austrija

U Austriji posluju 3 telekomunikacije kompanije. T Mobile i 3 ( Drei) su u potpunosti privatne, dok je u A1 većinski vlasnik America Movil sa 51%, a austrisjka država manjinski akcionar sa oko 28% akcija.

 

3. Francuska

France Telecom privatizovan je 1988, a kompanija se 2013. rebrendirala kao Orange. Francuska država trenutno ima manjinski paket od 13,4% akcija dok ostalo drže privatni investitori.

 

4. Švedska

Uz Telenor, najveća telekomunikaciona kompanija u Skandinaviji je Telia, nastala spajanjem Švedske Telia i Finske Sonera kompanije. U njoj švedska država ima 37% akcija, a finska je do marta ove godine imala 3,2% koje je tada prodala.

 

5. Norveška

Wikimedia Commons, Telenor Sverige

Telenor, koji posluje i kod nas, ima većinski državni vlasnički paket – 54% ima direktno norveška država, uz dodatnih 5% koje poseduje njihov penzioni fond.

 

6. Grčka

OTE koji je do 2012. imao i manjinski udeo u Telekomu Srbija je u većinskom vlasništvu privatnih akcionara (45% Dojče Telekom), a grčka vlada poseduje samo 5% akcija. Privatizacija OTE-a nije bila posledica skorašnjih fiskalnih neprilika Grčke, već je prvobitna privatizacija sprovedena 1990-ih, kada je državni paket akcija smanjen na 36%.

 

7. Velika Britanija

Foto: Albert Bridge

British Telecom je privatizovan još 1984. kada je prodato preko 50% akcija. Trenutno najveći pojedinačni akcionar je Dojče Telekom sa 12% akcija, dok ostalo poseduju institucionalni investitori.

 

8. Irska

Telekom Eirann je privatizovan 1999, trenutno je u 100% privatnom vlasništvu.

 

9. Holandija

KPN je u privatnom vlasništvu, najveći pojedinačni vlasnik je America Movil sa 21% akcija, potom slede razni investicioni fondovi.

 

10. Portugal

Državna kompanija je privatizovana, ali je država zadržala paket od 500 zlatnih akcija koje su joj omogućavale da utiče na rukovođenje, pre svega na pitanja spajanja i preuzimanja, zbog čega je Evropska komisija pokrenula 2008. pravni spor.

Kompanija je u 100% privatnom vlasništvu (Altice group).

 

11. Italija

Italijanski Telekom je privatizovan 1997. Najveći akcionari su jedna francuska medijska kompanija i jedna italijanska investiciona banka.

 

12. Švajcarska

Federalni zakon nalaže da državni udeo u Swiss Telekomu ne sme pasti ispod 50%+akcije. Trenutno je država vlasnik 51%, dok su ostale akcije u vlasništvu privatnih institucionalnih investitora.

 

13. Španija

U Španiji su sva 4 telekomunikaciona operatera u privatnom vlasništvu (Vodafone, Movistar, Orange, Yoigo).