Vreme čitanja: 3 minuta

Studenti Fakulteta političkih nauka su, pored istraživanja „Generacije i politika“, ispitivali ponašanje studenata u Beogradu kada je reč o alkoholu, narkoticima, društvenim mrežama i seksualnim navikama.

Pored ispitivanja generalnog stava i ponašanja studenata, istraživači su utvrdili da postoje razlike između mladih koji sebe definišu kao liberalne i onih koji se smatraju konzervativnima, ali i da te razlike nisu uvek značajne koliko bismo pretpostavili.

 

Istraživanje „Rizična ponašanja mladih“ obuhvatilo je 866 studenata u Beogradu, od kojih je 83% sa državnih i 17% sa privatnih fakulteta

Aleksandar Ninkov, demonstrator na predmetu Metodologija političkih nauka u okviru kojeg je istraživanje sprovedeno, kaže za Talas da se najalarmantniji podaci odnose na spremnost za obraćanje psihologu.

„Skoro polovina ispitanih studenata reklo je da je u nekom trenutku razmišljalo da se obrati psihologu. Međutim, tek šest procenata je to zaista i učinilo.“

On dodaje i da su muškarci u mnogo manjoj meri spremni da brinu o svom mentalnom zdravlju nego žene i da je stigma, očigledno, još uvek moćna.

 

Budući da je, zajedno sa asistentom Nikolom Jovićem, koordinisao oba istraživanja, kao zanimljivost izdvaja podatak iz prethodnog istraživanja, “Generacije i politika”, da nešto manje od 70% ispitanih veruje da postoji zavera svetskih centara moći protiv Srba i Srbije.

„Bilo bi zanimljivo u budućim istraživanjima pozabaviti se ovom temom: kako ljudi dolaze do svojih stavova i koji su sve faktori u igri, jer je u pitanju čak dve trećine građana Srbije“, zaključuje Ninkov.

 

Upotreba narkotika u studentskoj populaciji

83% studenata reklo je da je nekada probalo narkotike, od toga 49% muškaraca i 34% žena.

Od studenata koji su probali narkotike, njih 4,5% ih konzumira svakog dana.

Zanimljivo je da ne postoje značajne razlike između studenata koji su odrasli u liberalnim i konzervativnim porodicama – narkotike je probalo 43% studenata iz prve i 38% iz druge grupe. Taj podatak opovrgava uobičajenu pretpostavku da konzervativno vaspitanje udaljava decu od ovakvog ponašanja.

Međutim, čak 62% studenata koji dolaze iz porodica u kojima postoji devijantno ponašanje (poput alkoholizma i nasilja) koristi narkotike.

 

Duplo više muškaraca pristaje na seks na jedno veče

Najveća razlika između muškaraca i žena odnosi se na seks na jedno veče – 67% muškaraca smatra da je to prihvatljivo, dok isto kaže samo 32,3% žena.

Žene su, ipak, liberalnije kada je reč o seksu sa osobom istog pola – 25,4% studentkinja nema problem sa tim, ali je taj procenat kod muškaraca znatno manji: 13,2.

Na isto pitanje, 26,9% studenata koji se smatraju liberalnim odgovorilo je pozitivno, dok to kaže samo 5,3% konzervativno orijentisanih.

Takođe, postoje razlike između religioznih (69%) i nereligioznih studenata (31%). Nereligiozni su liberalniji u pogledu seksualnog ponašanja, a najveća razlika je u prihvatljivosti seksa sa više osoba: 43,7% nereligioznih odgovorilo je pozitivno, a religioznih 16,8.

 

Izdvajamo još neke zanimljive rezultate istraživanja

 

  • 80% studenata se izjašnjava kao liberalno orijentisano, a 20% konzervativno
  • 14% studenata koji konzumiraju alkohol to rade da bi se oslobodili stresa
  • 90% veoma religioznih studenata ne bi oprostilo prevaru
  • 9% studenata bi prestalo da se druži sa prijateljem ako bi saznali da je gej
  • 7% studenata ne smatra prevarom seks sa drugom osobom