Vreme čitanja: 5 minuta

Foto: Medija Centar, Beograd


Pravno obavezujući sporazum sa Prištinom je sintagma koja je ove godine često u upotrebi, ali još uvek nije poznato šta ona tačno podrazumeva. Izvesno je da će odluka o sporazumu uskoro biti na dnevnom redu – pitanje je šta će se u njemu naći i na koji način će se odlučivati.

Sproveli smo kratku anketu o jednoj od opcija – referendumu.

Sagovornicima smo postavili sledeće pitanje:

Da li će građani odlučivati o Kosovu (pravno obavezujućem sporazumu) na referendumu i zašto to mislite?

Prenosimo njihove odgovore:

 

1. Suzana Trninić, TV emisija „Odgovor“

Iako bi odgovor trebalo da bude DA, moj je, ipak, NE, jer se više ne radi o prebacivanju odgovornosti na građane, vec samo o tome da ja sumnjam u to da bi predsednik ušao u rizik da referendumski odgovor ugrozi poziciju koju ima. I koju ne da.

 

2. Marko Somborac, crtač stripova, Blic

DA.*

Zašto ”da” i zašto sa zvezdicom? Pa zato što je referendum vlast najavila, ali i njoj je teško za verovati. Ako ga bude, spremimo se za dug period spinovanja i drame, mada, možda smo se na to već i navikli.

 

3. Jovana Gligorijević, nedeljnik Vreme

Moj odgovor je ne, jer je u Srbiji sva moć odlučivanja na jednom čoveku – Aleksandru Vučiću. Kako ne može da bude siguran u ishod referenduma, ne verujem da će referenduma biti.

 

4. Bojan Klačar, Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID)

Teško je očekivati da će se kosovsko pitanje rešavati bez referenduma iz tri razloga: 1) obaveza je da se raspisuje referendum ako se menja preambula ustava, 2) Kosovo pripada krugu najvažnijih političkih tema i suštinske promene tog pitanja (a one se moraju desiti zbog obaveze potpisivanja pravno obavezujećeg sporazuma) nalažu referendum i 3) Srbija mora na referendum zbog pravosuđa i čini se teško verovatnim da će taj referendum ići samostalno – verovatnije je da ide ili uz izbore ili baš sa kosovskim referendumom jer je to jedini način da referendum o pravosuđu ima dobar odziv.

 

5. Veljko Lalić, Nedeljnik

Mislim da ne pošto bi bilo neodgovorno prebacivati odgovornost na građane za tako nešto. Na referendumu se uvek glasa „za nešto“, a ne protiv nečega. Verujem, ipak, da bi vlastima odgovarao referendum na kojem bi ih građani ovlastili da pregovaraju o konačnom statusu Kosova, na nekoj novoj međunarodnoj konferenciji. To bi moglo da svakoj odluci da dodatni legitimitet.

 

6. Bojan Đurić, Novi pogledi

Cela filozofija najkrupnijih političkih pitanja je suprotna ogoljenoj “jednostavnosti” koncepta referenduma u kojoj se odgovara sa DA ili NE. Za šta DA ili NE? Ne znam da li ce građani odlučivati na referendumu, znam šta bi bilo dobro: da referenduma bude samo ako je rešenje o kome se odlučuje takvo da odgovor DA ili NE trajno reši dilemu šta građani žele za narednih nekoliko decenija. Ako rešenje bude maglovito, onda ne treba da bude referenduma: lobisti za zamrznuti konflikt, a njih je mnogo i u Srbiji i van nje, bi svaki rezultat koristili kao pogonsko gorivo za maltretiranje Srbije i opstrukciju evropeizacije zemlje u budućnosti. Srbija bi ostala “nedovršena država”, rečima Zorana Đinđića.

 

7. Prof. dr Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet

Ako ikada dođe do državne odluke, vidim dve varijante. Ako država odbije sporazum, tada će referenduma biti. Ako se država odluči na kompromis bilo koje vrste, referenduma neće biti.

 

8. Čedomir Antić, Napredni klub

Građani će naposletku najverovatnije dobiti priliku da izađu na referendum, ali to neće biti prilika za njih da o bilo čemu odluče. Na demokratskim referendumima postoje dve strane i iza njih dve smislene politike koje svojom suštinom ne ruše moralne, pravne i druge temeljne pravne principe. Ako u Srbiji bude referenduma, on će biti organizovan zato da potvrdi ranije odlučenu politiku. Srbija zahvaljujući Miloševiću, Koštunici, Tadiću i naročito Vučiću, nema mnogo izbora: ili će prihvatiti bezuslovne zahteve SAD i EU ili će produžiti pasivnu politiku koja predstavlja dugoročnu propast.

 

9. Slobodan Georgiev, Balkanska istraživačka mreža (BIRN Srbija)

Moj odgovor je da ne znam da li će se to dogoditi jer ne razumem šta je to pravno obavezujući sporazum. Drugo, nikada nije bilo referenduma na kome bi građani rekli – mi se odričamo dela naše države, to mi je nemoguće da zamislim, a ako se desi, onda će to biti kapitalna obmana vlasti.

 

10. Prof. dr Slobodan Samardžić, Fakultet političkih nauka

Moj odgovor je „ne“. Vučić je svestan da taj referendum ne može da dobije, sa sve manipulacijom i neregularnostima.

 

11. Ivan Đurić, Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR)

Da. U slučaju potpisivanja sporazuma koji bi po svojoj suštini temeljno regulisao odnose Srbije i Kosova – rekli naglas nezavisnost ili ne – neophodno je da dođe do referenduma kako bi se nova realnost upisala u Ustav i na taj način obezbedila trajnost i održivost tog rešenja.

 

12. Sonja Stojanović Gajić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)

Verujem da će biti referenduma. To je način da se, ukoliko se poklopi sa ustavnim reformama i izborima, vladajuća stranka održi na vlasti.

 

Rezultat ankete

 

Rezultat ankete je sledeći: 5 odgovora DA, 4 odgovora NE i 3 neopredeljena odgovora.

Jasno je da postoji teškoća prilikom definisanja pitanja i davanja konciznog odgovora na isto kada je reč o ovako kompleksnom problemu. Nameće se pitanje – kako bi tek izgledao referendum?