Vreme čitanja: 3 minuta

Foto: Medija centar Beograd

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) je uz podršku PERFORM-a sprovela istraživanje o kvalitetu doktorskih studija u Srbiji. Rezultati istraživanja predstavljeni su u četvrtak 26. aprila u Medija centru i ukazuju na izuzetno nizak nivo zadovoljstva studenata.

Istraživanje je organizovano kroz fokus grupe, desk istraživanje i intervjue sa rukovodiocima doktorskih studija u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

 

Studenti se plaše da otvoreno govore o kvalitetu doktorskih studija

Tamara Vukov, predsednica GAJPa i istraživačica, kaže za Talas da je njen najveći utisak uočeni strah kod studenata da otvoreno i javno govore o svom iskustvu studiranja.

„Priroda istraživanja je bila takva da je učesnicima fokus grupa garantovana anonimnost, ali je veoma indikativno to da se doktorandi plaše da zbog činjenica koje su izneli mogu trpeti posledice na matičnim fakultetima“, dodaje Tamara.

Ona dodaje i da je jedan od izazova bila komunikacija sa pojedinim fakultetima koji nisu bili otvoreni za saradnju. Pored toga, bilo je zahtevno motivisati doktorande da učestvuju u fokus grupama i govore o svojim iskustvima.

 

Studenti nezadovoljni celim procesom – od upisa do disertacije

Istraživanje je obuhvatilo sve stadijume doktorskih studija – od upisa, preko dostupnosti literature, prava i obaveza studenata i mentora do disertacije i spremnosti za tržište rada.

Naša sagovornica kao jedan od najupadljivijih rezultata izdvaja činjenicu da se svi studenti žale na metodološko-istraživačke veštine što je uočeno kao najveći problem. Izuzetak su studenti filozofskih fakulteta.

„Ovaj nalaz je za nas bio očekivan ali nas je opet neprijatno iznenadilo u kojoj meri doktorandima nedostaju metodološko-istraživačke veštine imajući u vidu da to predstavlja ključni preduslov za kvalitetna istraživanja“, zaključuje Tamara.

 

Izdvajamo 5 najvažnijih rezultata do kojih su došli

1. Zaobilaze se formalni uslovi upisa, fakulteti za cilj imaju naplatu školarine

“Formalni uslovi se često zaobilaze, procedure rangiranja su često netransparentne a fakulteti često upisuju studente na doktorske studije isključivo sa ciljem da popune broj studenata kako bi naplaćivali školarine.”

 

2. Studije su skupe, a stipendije uslovljene nezaposlenošću

“Doktorske studije su veoma skupe za standard života u Srbiji. Školarine su previsoke, kao i indirektni troškovi. Broj stipendija za doktorante je veoma mali, a studenti koji primaju stipendiju smatraju da je ona premala i da nije dovoljna ni za osnovne troškove života i da je pri tom uslovljena time da je student nezaposlen.”

 

3. Studenti nemaju adekvatan pristup literaturi niti rade sa novim tehnologijama

“Studenti nemaju priliku da stiču veštine koje se tiču softvera i alata za obradu podataka, niti da rade sa novim tehnologijama. Nemaju pristup novoj literaturi i najboljim svetskim časopisima. Ne postoje sredstva koja fakultet ulaže u doktorande i njihovo učešće na konferencijama niti ih informiše koje mogućnosti postoje za njih.”

 

4. Ne postoje pravila koja definišu odnos studenata i mentora

“Ne postoje jasno utvrđena pravila koja definišu prava i obaveze studenata, kao ni mentora prema studentima. Mentori su ponekad najvažnija podrška radu studenata, ali često su i najveća prepreka.”

 

5. Ne postoje programi podrške daljem usavršavanju studenata

“Fakulteti kreiraju doktorske studije tako da su usmereni na zaposlene na fakultetima i institutima, ali čak i za njih poprilično ograničavajuće. Fakulteti nemaju nikakve programe podrške daljem usavršavanju i podsticanju doktoranata na naučno-istaživački razvoj.”

Generalni utisak istraživača jeste da su studenti doktorskih studija preopterećeni teorijskim predmetima, usled čega nemaju dovoljno vremena (pored nedostatka literature i veština) da se posvete istraživanju i izradi doktorskih disertacija.

Njihove preporuke usmerene su na unapređivanje metodološko-istraživačkih veština, utvrđivane jasnijih pravila i obaveza u saradnji sa mentorima, kao i uvođenje internih i eksternih procedura merenja kvaliteta i uspešnosti doktorskih studija.


Sažetak istraživanja možete pogledati
ovde.