Vreme čitanja: 3 minuta

Mark Zakerberg, izvršni direktor Fejsbuka, juče je imao svoje prvo (od dva zakazana) svedočenje pred američkim Kongresom, tačnije Senatom. Pitanja privatnosti i zaštite podataka na Fejsbuku bila su predmet razgovora na globalnom nivou nakon
Kembridž Analitika skandala.

Tokom svedočenja koje je trajalo 5 sati, najviše je bilo reči o pravu na privatnost, zloupotrebi podataka, GDPR-u (
Opšta regulativa za zaštitu podataka o ličnosti), kao i ruskom mešanju u američke predsedničke izbore.

Glavna poruka koju je Zakerberg poslao glasi: „Ja sam osnovao Fejsbuk, ja ga vodim i ja sam odgovoran za sve što se kod nas dešava.“

Pitali smo naše sagovornike šta je najveći utisak koji su stekli slušajući Zakerbergov nastup pred Senatom.

 

1. Senatori ne znaju ili ne razumeju materiju o kojoj se govorilo

Ivan Jelić, direktor za proizvode i razvoj B92.net, ističe za Talas da je bilo vidno koliko senatora suštinski ne zna ili ne razume materiju.

“Neki su svoje vreme potrošili na pitanja koje su mogli pitati i Gugl, drugi na poptuno pogrešne pretpostavke i insistiranje na njima (WhatsApp enkripcija na primer).

 

Sa druge strane, mislim da Zakerberg na previše opštih pitanja nije imao odgovore, poput onog o praćenju korisnika nakon što se izloguju sa Fejsbuka.

Ako pitanja i odgovore objedinim kao jedan utisak, drugi bi svakako bila sva izvinjenja koje je Zakerberg uputio govoreći pred Senatom, sa vrhuncem u odgovoru da će ovaj put biti drugačije, te da se trenutno nalaze u filozofskom zaokretu i da je posvećen tome da stvari uradi kako valja.

Na kraju, možda čak i pomalo neočekivano, Evropa i GDPR imali su “svojih 5 minuta” na američkom tlu, Zakerberg je u jednom od odgovora osvrućući se na GDPR rekao da misli da su Evropljani dobro shvatili stvari (
they get things right).”

 

2. Zakerbergov optimistički stav

Goran S. Milovanović, psiholog i data naučnik, ima nešto pozitivniji pogled na čitavu stvar:

“Prateći kongresno svedočenje Marka Zakerberga imao sam doživljaj da prisustvujem istorijskom događaju u pravom smislu te reči. Od strane Kongresa, Zakerberg je postavljen pred praktično sve najveće izazove debate o upravljanju Internetom (Internet Governance) koji su diskutovani globalno u prethodne dve decenije.

Dakle, jedan, tek jedan događaj, odn. činjenica da su podaci desetine miliona korisnika mogli da budu upotrebljeni u komercijalne svrhe zahvaljujući odnosu između tehničkih i pravnih ograničenja socio-tehničkog sistema kao što je Fejsbuk, doveo je do fundamentalne rasprave na najvišem mestu.

Pre nego bilo kojim Zakerbergovim posebnim odgovorom, ili pitanjem koje mu je bilo postavljeno, bio sam fasciniran dimenzijama diskusije i nivoom ekspertize na kojem je ona vođena. Prevaziđene su usko tehničke formulacije pitanja, te je i sa strane Kongresa, i sa strane Zakerberga, diskusija vođena tako da građani SAD i sveta mogu jasno da razumeju problematiku i ocene na koji način se problematizuje prodor Interneta u njihov svakodnevni život.

 

Najviše sam bio fasciniran Zakerbergovim optimističkim stavom i njegovom tvrdom odbranom stava da je u suštini misije socijalne mreže njegove kompanije dobrobit koju korisnici ostvaruju međusobnim povezivanjem i razmenom informacija.

Jer taj stav, i nada koja se njime izražava, odslikava činjenicu da će čovečanstvo nastaviti putem progresivne integracije u socio-tehničke sisteme, i da će politička i pravna pitanja, uprkos tome što je neka – nadajmo se minimalna i usresređena na zaštitu individualnih prava i sloboda – regulativa verovatno neophodna, morati da slede inovativne tehničke i socijalne razvoje, a ne obrnuto.”

 

3. Fejsbuk daje ista prava građanima Srbije kao i građanima zemalja EU

Đorđe Krivokapić iz SHARE fondacije kaže za Talas da je njegov najveći utisak posvećenost Fejsbuka da primeni GDPR na sve građane, a ne samo na građane EU zemalja.

“Prihvatanjem ove obaveze, Fejsbuk ide dalje od poštovanja prava i nameće nove standarde za koje očekujemo da će pratiti i ostale platforme.

Uticaj ovakve odluke Fejsbuka je dvojak: GDPR se nameće kao globalni standard u pogledu zaštite privatnosti i podataka o ličnosti; građani Srbije će uspeti da dobiju prava koja GDPR utvrđuje prvenstveno za EU građane.

Na pitanje o GDPR-u i EU sistemu zaštite podataka o ličnosti odgovorio je: “I think they get things right.”

 

Danas novo svedočenje

Nakon jučerašnjeg saslušanja, sledeće Zakerbergovo pojavljivanje pred Predstavničkim domom Kongresa zakazano je za danas, 11. april.

Komitet Doma pred kojim Zakerberg svedočio objavio je transkript njegovog govora – možete da ga pogledate
ovde.

 

Šta se pričalo na Tviteru