Vreme čitanja: 2 minuta

Istraživanje o kupovini alkohola u državama koje su legalizovale marihuanu

Legalizacija marihuane jedna je od onih tema o kojima su mišljenja izuzetno podeljena. S jedne strane imamo zagovarače legalizacije koji se pozivaju na lekovita dejstva marihuane i na njeno prirodno poreklo, dok drugi smatraju da je ona samo prvi korak ka zavisnosti od teških droga.

Međutim, postoji i tvrdnja da su marihuana i alkohol međusobni supstituti, to jest da potrošači mogu lako da zamene jedno drugim i da je potražnja za ovim supstancama slična. Ukoliko je to slučaj, moguće je ispitati vezu između njihovog konzumiranja.

 

Istraživanje obuhvata period od 10 godina

Nedavno je u SAD-u sprovedeno istraživanje o vezi koja postoji između legalizacije marihuane za medicinsku upotrebu i prodaje alkohola. Studija je zajednički rad istraživača sa dva američka i jednog peruanskog univerziteta (Univerzitet u Konektikatu –
Univeristy of Connecticut, Storrs, Univerzitet u Džordžiji – Georgia State University, Atlanta i Pacifički univerzitet – Universidad del Pacifico, Lima) i obuhvata period od 2006. do 2015. godine.

Korišćeni su podaci o prodaji alkohola koji su dobijeni od oko 90 prodajnih lanaca, jer su istraživači smatrali da od potrošača verovatno ne bi dobili najiskrenije odgovore. Zatim su ti podaci ukršteni sa podacima o konzumiranju medicinske marihuane u saveznim državama SAD, u kojima je njena upotreba legalizovana.

 

Kupovina alkohola opala za 15%

Rezultati istraživanja pokazuju da postoji značajna korelacija između konzumiranja dve supstance. U periodu od 10 godina, u saveznim državama koje su legalizovale medicinsku marihuanu došlo je do pada kupovine alkohola za čak 15%.

Studija pokazuje i to da postoji razlika između konzumiranja vina i piva, te da je više opala kupovina piva (za 16.2%) nego vina (13.8%).

Najznačajniji pad – čak 20% tokom 10 godina – zabeležen je u okruzima koji se nalaze na granicama više saveznih država u kojima je medicinska marihuana legalna.

 

 

Šta dalje?

Kao i sa većinom istraživanja, rizično je tvrditi da je jedna stvar uzrok neke velike promene. Najčešće je u pitanju više faktora – u ovom slučaju moramo uzeti u obzir činjenicu da mariuhana nije legalizovana za sve građane, već samo za one koji imaju medicinske dijagnoze za koje je marihuana predviđen tretman.

Ipak, treba imati u vidu ovakve rezultate istraživanja budući da će se pitanje legalizacije neminovno naći na dnevnom redu i kod nas.

 


Čitavo istraživanje možete pogledati ovde.