Vreme čitanja: 4 minuta

Pitanje koje se najčešće postavlja kada su u pitanju kriptovalute jeste: kako zaraditi na njima? Ukratko, postoje dva osnovna načina za to – rudarenje (eng. mining) i trgovanje valutama

Rudarenje je proces
verifikacije transakcija u kojem može da učestvuje svako ko stavi na raspolaganje procesorsku snagu – procesor ili grafičku karticu svog računara. Računari u ovom procesu zapravo rešavaju kompleksne matematičke zadatke, a kao nagradu dobijaju određenu količinu virtuelnih „novčića“ – kriptovaluta.

Drugi, rizičniji – ali i jefitniji i jednostavniji – način jeste trgovanje kriptovalutama. Ovaj proces se ne razlikuje mnogo od postojećih finansijskih tržišta: učesnici kupuju kriptovalute po određenoj ceni, a zatim ih menjaju za novac ili druge kriptovalute kada vrednost kupljenih valuta poraste. Zarada dolazi na osnovu dobrih procena kretanja vrednosti kriptovaluta.

Budući da ove aktivnosti nose određenu neizvesnost, te da je tržište podložno spoljnim uticajima, važno je detaljno se informisati i pratiti aktuelna dešavanja u svetu kriptovaluta.

Razgovarali smo sa Žarkom Ptičekom, IT pravnikom i Aleksandrom Zavišićem, investicionim savetnikom u KapitalRS-u, o početnim koracima i potencijalnim rizicima.

 

Koji je osnovni savet koji biste dali početnicima u svetu kriptovaluta – onima koji počinju da se bave rudarenjem ili trgovanjem kriptovalutama?

 

Foto: Stefan Đaković

Žarko: Registrujte delatnost. Ne postoje prepreke da se za obavljanje ove delatnosti registrujete kao preduzetnik koji bi bio u paušalnom režimu oporezivanja. Ukoliko imate registrovanu delatnost i redovno izmirujete poreske obaveze izbegavate da vam bilo ko prišije etiketu bilo kakve nelegalnosti rada.

Aleksandar: Različiti su saveti za rudare i trgovce. Za rudare je važno da naprave analizu troškova i dobiti i uvide da li im je isplativo i koliko je realno izvodivo da (uspeju da) izrudare i originerno proizvode kriptovalutu koju žele. Oni koji bi, s druge strane, da trguju, treba da odrede kada je kraj silaznog trenda u kojem se nalaze kriptovalute i pokušaju da zarade na rastu cene.

Osnovni savet njima bi bio i da neprestano osluškuju i prate kakav je stav svetskih moćnika prema kriptovalutama. Naime, regulativa je jedna od najvećih nepoznanica sa kojom se sreću kriptovalute, a regulatorni rizik glavni izvor opasnosti.

 

Kakva je situacija kod nas u smislu pravne regulacije – na koji način je najbolje koristiti kriptovalute u Srbiji?

Žarko: Srbija se ne razlikuje od bilo koje druge zemlje. Nema ni najboljeg ni najgoreg načina za korišćenje bilo koje kriptovalute kod nas. Postoje samo ograničenja koja se odnose na rad banaka i menjačnica, kojima je NBS tumačenjem svojih propisa ograničila rad sa kriptovalutama. Drugim učesnicima na tržištu to, još uvek, nije ograničeno.

 

Na šta treba obratiti pažnju, gde biti oprezan i kako pametno investirati?

Aleksandar: Pre svega, ne treba srljati u nešto što ne razumemo dobro. Kad smo sve razumeli i prošli osnovnu edukaciju o razumevanju sistema u koji se upuštamo onda treba odrediti svoje ciljeve, uzimajući u obzir sva ograničenja koja nam nameće život, porodična situacija, novčanik itd. Pametan investitor se ne rasplinjuje, a to u ovom kontekstu znači da se odabere jedna, eventualno dve kriptovalute koju ćemo pratiti. U skladu sa tim, treba se opredeliti i da li ćemo kupiti/prodati kriptovalutu ili pokušati da putem ugovora za razliku u ceni (CFD-i) ostvarimo uspeh.

 

Kako pametno trošiti/investirati nakon sticanja određene količine kriptovaluta – na šta treba obratiti pažnju kada je reč o oporezivanju ili prijavljivanju imovine?

Žarko: Plaćajte porez. Osnovni razlog “zabranjivanja” kriptovaluta je nedostatak efikasne kontrole tokova priliva, odnosno zarade. Ukoliko samostalno izmirujete svoje pripadajuće poreske obaveze, podstičete upotrebu kriptovaluta kao svakog drugog načina plaćanja. Isto se odnosi i na sticanje. Ukoliko ste na berzi ostvarili prinos od kriptovalute, poreski tretman se ne razlikuje od poreskog tretmana prinosa u bilo kojoj drugoj valuti na berzi. Konsultujte se sa računovođom i obračunajte i platite pripadajući porez.

 

Koji su najveći rizici sa kojima se ljudi susreću na tržištu kriptovaluta?

Aleksandar: Netransparentnost ovog tržišta i njegova plitkost dovode do naglih i velikih promena cene bez pouzdanih informacija zašto se to dešava. To predstavlja osnovnu manu, odnosno rizik ovog tržišta. Kao što rekoh, velike svetske ekonomije i institucije u potrazi su za odgovorom na pitanje kako urediti ovaj vid investiranja i obavljanja transakcija, a pre svega, kako ga definisati, odnosno klasifikovati, kako ga oporezovati, tehnički propisati i nadgledati. To znači da je i dalje prisutan regulatorni rizik koji bi, kako vreme odmiče, trebalo da je sve niži.