Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/talasrs/public_html/mojporez/site/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/functions.php on line 15
Talas | MojPorez
Na šta se troše porezi? Koji porezi postoje u Srbiji?
Godišnje plaćate porez u iznosu od 0 RSD

Saznajte koliko poreza
plaćate na svoju platu

Porezi
0
RSD
Porezi plaćeni na platu (mesečno) 
Doprinosi za penzijsko osiguranje:
Porez na dohodak:
Doprinosi za zdravstveno osiguranje:
Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti:
* porezi se izračunavaju za zaposleno lice koje je zaposleno po ugovoru o radu i nema lične odbitke po osnovu izdržavanja članova uže porodice i invalidnosti
porez
0
RSD

  • *Minimalna neto zarada u Srbiji iznosi oko 30,000 RSD

Korak 1 od 5: Unesite platu koju primate nakon oporezivanja
Pritisnite ovde i saznajte koliko poreza plaćate pri kupovini

Saznajte koliko poreza
plaćate na svoju platu

Porezi
0
RSD
Korak 1 od 5: Unesite platu koju primate nakon oporezivanja

  • *Minimalna neto zarada u Srbiji iznosi oko 30,000 RSD

porez
0
RSD
Porezi plaćeni na platu (mesečno) 
Doprinosi za penzijsko osiguranje:
Porez na dohodak:
Doprinosi za zdravstveno osiguranje:
Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti:
* porezi se izračunavaju za zaposleno lice koje je zaposleno po ugovoru o radu i nema lične odbitke po osnovu izdržavanja članova uže porodice i invalidnosti
Pritisnite ovde i saznajte koliko poreza plaćate pri kupovini

Susiskaičiuok savo išlaidas

Susiskaičiuok savo išlaidasIznos poreza koji plaćate godišnje

0
RSD

Od 365 dana u godini, vi radite 0 dana kako bi platili poreze.

Ako biste od 1. Januara radili samo za plaćanje poreza, tek od ??? biste počeli da radite za sebe. Ovaj dan se označava kao vaš lični Dan slobode od poreza!

Prikaz novca uplaćenog na ime poreza i akciza za 2024. godinu

Uplata u PIO fond

0

Porez na dohodak

0

Uplata u RFZO fond

0

Doprinosi za nezaposlene

0

Novac potrošen na PDV

0

Novac potrošen na akcize

0

Ovako se troši novac od vašeg poreza

Plate zaposlenih u javnom sektoru

0

Javne nabavke

0

Otplata kamata na javni dug

0

Subvencije

0

Penzije

0

Socijalna pomoć

0

Ostali transferi domaćinstvima

0

Ostali tekući rashodi

0

Kapitalni rashodi

0

Aktivirane garancije

0

Ukupno:

0
*usled zaokruživanja brojeva u formulama podaci nisu egzaktni

Gde je potrošen novac od poreza

Poreski prihodi